Thẻ: manhthua

Dòng mành có các đường chân thưa. phù hợp với việc che chắn nắng, mưa cho cửa, hiên, ban công

TƯ VẤN