Chính sách bảo hành

Đối với các sản phẩm của Mành Tre An Khánh như: màn tre, mành trúc, mành dệt, các sản phẩm được phân phối chính thức sẽ được hỗ trợ bảo hành theo đúng tiêu chuẩn.

Đối với dòng mành than hoá: 1 năm 1 đổi một nếu mối mọt

Đối với các loại mành khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng.