Sau đây là một số bức ảnh lịch sử minh chứng cho việc sử dụng mành tre, mành trúc, mành nứa từ rất lâu về trước.

Mành không phải là một sản phẩm che nắng thông thường mà còn được sử dụng làm vật phẩm trang trí cung đình, đền miếu.

Vua Khải Định và tứ trụ triều đình - Đại Nội Huế
Hình ảnh lịch sử về vua Việt Nam – Khải Định và tứ trụ
Vua Khải Định - Vua thứ 12 triều Nguyễn
Vua Khải Định chụp hình với nền mành tre trúc vẽ rồng
Mành vẽ rồng - đại nội Huế 2019
Những nét vẽ điêu luyện tạo nên một sản phẩm đẹp, uy nghi. Mành đã được sử dụng rất nhiều trong kinh thành Huế
TƯ VẤN