THÔNG TIN LIÊN HỆ:

XƯỞNG MÀNH TRE TRÚC AN KHÁNH

Hotline: 0972.464.022

Web: https://manhtretrucankhanh.com/

Mail : manhtretrucankhanh@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/manhtretrucankhanh.c.o.m/

Gmap: https://g.page/manhtretrucankhanh?share

Flickr: https://www.flickr.com/photos/manhtretrucankhanh/

Vân Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội