Mành nhựa ban công

180.000 

Mành nhựa xanh trắng hàng chất lượng.

Nan nhựa nhập ngoại, chất nhựa dày dẫn, chắc chắn.

TƯ VẤN