Mành hạt gỗ che ban thờ phong thủy

380.000 

Mành hạt gỗ hay rèm hạt gỗ, là sản phẩm đuợc sử dụng lâu dài từ xưa.

Hệ thống hạt gỗ làm từ gỗ bồ đề, gỗ hương xâu lại và cố định bằng nẹp gỗ.

TƯ VẤN