Mành hạt gỗ bồ đề chất lượng

400.000 

Mành hạt gỗ bồ đề hay rèm hạt gỗ, là sản phẩm đuợc sử dụng lâu dài từ xưa.

Hệ thống hạt gỗ làm từ gỗ bồ đề, gỗ hương xâu lại và cố định bằng nẹp gỗ.

TƯ VẤN