Chính sách vận chuyển lắp đặt

Thông thường sau khi nhận được đặt hàng của quý khách, chúng tôi sẽ tính toán và dự tính thời gian giao hàng, lắp đặt và thanh toán đến khách hàng.

  • Trước khi lắp đặt chúng tôi cũng sẽ thông báo chính xác thời gian giao hàng cũng như lắp đặt đến với khách hàng.

Trong một số trường hợp thời gian xử lý sẽ phải kéo dài:

  • Nhân viên đã cố gắng liên hệ với khách hàng nhưng không thể liên hệ được.
  • Địa chỉ giao hàng không chính xác, khó tìm, xa và không tiện chuyển xe khách…
  • Số lượng đơn hàng tăng đột biến.
  • Ngày nghỉ, lễ, giỗ chạp.