Chính sách bảo hành

Quy định về bảo hành:

  • Sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí tùy thuộc vào danh mục sản phẩm bảo hành kể từ ngày giao hàng ( lắp đặt).
  • Thời gian bảo hành sẽ được ghi trên phiếu bảo hành ( báo giá) theo quy định của từng mặt hàng.
  • Có phiếu báo giá, phiếu bảo hành hoặc thông tin mua hàng đã được công ty xác nhận.

Những trường hợp không được bảo hành:

  • Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành ghi trên phiếu hoặc không có hóa đơn, phiếu báo giá của công ty.
  • Sản phẩm sử dụng không đúng mục đích ban đầu.
  • Do các yếu tố tác động của thiên tai, thời tiết, các nguyên nhân bất khả kháng như có người khác phá hoại, hỏa hoạn..
  • Sản phẩm có dấu hiệu hỏng do động vật tác động như chó mèo..